Sizin İçin Seçtiklerimiz

Serap Baykal

Serap Baykal
İnfo@sbartdesıgn.com
Sanat ve İnsan
22/09/2018

Sizlere gelişmekte olan genç seramik sanatçısı olarak sanattan, sanatın bireyler ve çoçuklar üzerindeki etkisinden, şehirler ve toplumlar üzerindeki etkisinden bahsetmek, birazda kadınlara değinmek istiyorum.

Sanat nesilden nesile aktarımları kültürel parçaları birleştiren bir duygu, tasarı, güzellik vb'nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Çok eski medeniyetlerden günümüze kadar toplumlarda ve sanatta kadının yeri büyüktür. Gerek doğurganlıklarından ötürü, gerekse antik cağlarda kadınların tanrısal yeteneklerinin olduğuna inanılması nedeniyle heykel ve resimlerde kadınlara sıklıkla yer verilmiştir. Sanatın önemli temalarından olan kadın figürü aslında bir sanat eseri, bir sanatçı, bir sanatsever ve bir zanaatkar olarak toplumlarda önemli bir şekilde yer sahibi olup hayata da şekil verir.

Bahsetmek istediğim baska bir konu olarak verdikleri eserler bakımından sanatı ve zanaati birbirinden ayırmak da hayli önemlidir. Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koymaktır. Sanatta ise faydadan ziyade estetik kaygısı egemendir. Bir sanat eserinin estetik değer kazanabilmesi için hiçbir çıkar gözetmeden o objeden haz duyan onu takdir eden estetik sujelerin yani bilen kişilerin olması gerekir. Bunu da Aşık Veysel'in " Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa" sözüyle ifade etmek isterim. Şu da bir gerçektir ki sanatçının ve sanat eserlerinin gerçek değerlerini bulabilmesi için insanların temel güzel sanatlar alanında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çok önemlidir. Halkımız ne kadar sanatla içiçe olursa o kadar çok sanatı tanır. Modern şehirlere sahip olmak istiyorsak, kültür ve sanata karşı sadece ilgili değil bilgili de olmalıyız. Temel sanat eğitimi ile birlikte kültür seviyemizi yükseltirken, enerjilerimizi doğru sanat kollarında kullanarak ve halkı da içine alarak yaşayan, gören, duyan ve şehrini kendi emekleriyle ilmek ilmek ören ve şehrine sahip çıkan bilinçli bir gelecek elde etmiş oluruz.

Biraz da sanatın bireylerin ve çocukların üzerindeki olumlu etkilerine değinmek isterim. Sanat, bireyin kendini tanımasına, hayal dünyasını geliştirmesine, duygularını rahatça ifade etmesine, yaratıcılığının gelişmesine, empati kurabilmeyi öğrenmesine, farklı bakış açıları geliştirmesine, beden zihin ve ruh sağlığının olumlu yönde etkilenmesine yani sağlam bir kişilik geliştirmesine önayak olur. Çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını besleyecek öğrenme alanlarına ihtiyaç duyarlar, bu alanları sanatla doldurmak çocuğun kişilik gelişimi için çok önemlidir. Çünkü onlar bizim umut ışığımız, geleceğimizin mimarlarıdır.

Gelelim günümüzün çağdaş seramik sanatına; seramik sanatının çağdaş boyutu ile modern bir çömlekçilik olan klasik boyutu arasındaki fark rönesansta benzetmeye yönelmiş plastik sanatlar ile çağımızdaki ifadeci plastik sanatlar arasındaki farktan daha derindir. Seramiğin çağdaş boyutunda egemen olan ifadeci soyut ve soyutlayıcı eğilimlerdir. Seramikçi de tamamen plastik ifadeye yönelmiş durumdadır ve bu çağdaş sanat bilgileriyle gerçekleştirilmiş önemli bir evrimdir.
Çağdaş seramik sanatçısının bugünkü amacı çağdaş seramik tekniklerini ve seramik tarihini bilinçli bir şekilde özümseyerek özgün sanatsal ifadelerini yaratmalıdır.400 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları